به سایت CRM خوش آمدید

کسب و کار ما رشد می کرد و ما احساس می کردیم که تعداد مشتریان ناراضی مان بیشتر می شود، دیگر مثل قبل نبود که تک تک اسامی مشتریان یادمان باشد و دیگر آن ارتباط قدیمی صمیمانه که با مشتریان محدودمان داشتیم رنگ و بوی خود را از دست می داد و ما این ماجرا را اصلا دوست نداشتیم بعد از پرس و جو و مطالعه دانستیم که راهکار ما نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است. پس به قصد خرید یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری اغلب نرم افزارهای ایرانی و خارجی موجود را بررسی کردیم، چیزی که ما دوست داشتیم پیدا نکردیم، نرم افزارهای خارجی به نیاز ما نزدیک تر بودند اما باز آن محصول مطلوب ما نبودند، ایده ای به سرمان زد، نرم افزار CRM خودمان رو تولید کنیم و اگر حاصل کار مشکل ما را حل کرد به دیگران نیز استفاده از آن را توصیه کنیم

دلایل انتخاب CRM نهفته

  • حافظه شما عالی نیست.
  • ایمیل ها غیرمتمرکز هستند.
  • شما به گزارشات نیاز دارید.
  • پیگیری وظایف و رویدادها
  • پیشگویی کردن آینده